עיצוב אינפוגרפיקות ומסמך אסטרטגיית הפסולת

אודות הפרויקט

בפרויקט זה עבדנו עם המשרד להגנת הסביבה על יצירת מסמך המציג אסטרטגיה חדשה לטיפול בפסולת. המסמך והאינפוגרפיקות לאורכו מנגישים את המידע אודות חזון המשרד לקידום המשק הישראלי ולעמידה ביעד של מעבר מ-80% הטמנת פסולת (נכון ל-2020) ל-20% הטמנה ב-2030 ולהפיכת כלכלת ישראל עד 2050 מכלכלה ליניארית, הצורכת משאבים בהיקף גדול ומזהמת, לכלכלה מעגלית - השואפת למינימום פסולת ולהתייעלות מקסימלית בשימוש במשאבים.

אינפוגרפיקה כבסיס להצגת נתוני המסמך

מטרה עיקרית בתהליך העבודה היתה להנגיש את נתוני המסמך לקהל היעד המגוון של המסמך: חברי כנסת ומיישמי החלטות, עיתונאים וכמו כן הציבור הרחב – חשוב היה לנו שכל סוג של קורא יוכל להתמצא בנוחות בנתוני המסמך ללא רקע מקדים. לכן, היה לנו ברור שאינפוגרפיקה היא הפתרון המתאים ביותר והיא מאפשרת אילוסטרציה המעוררת עניין והזדהות. 

בעזרת אלמנטים אינפוגרפיים יצרנו הצגה מהירה ונגישה לרעיונות מורכבים כגון: מהיא כלכה מעגלית לעומת כלכה לינארית? מהו הרכב הפסולת בישראל ומהם סוגי הפסולת העיקריים בהם האסטרטגיה החדדשה מתמקדת? כיצד יראה תהליך הטיפול בפסולת העירונית ב-2030 לעומת כיום? ועוד.