עיצוב מצגת המודל העירוני של לקט ישראל

מצגת נודדת

המצגת עוצבה לשימוש ארגון לקט בכנסים שונים ברחבי העולם. תוכן המצגת מציג את הסיפור מאחורי הארגון ומראה כיצד מודל הפעילות המקיף והמדויק של הארגון מאפשר הטמעה של המודל ולהציל מזון בכל מבנה מוניציפלי על גבי הגלובוס.
המצגת מציגה נושאים חשובים כגון: הגשת ארוחות חמות לנוער בסיכון, חינוך לתזונה נכונה ועוד, מנכ״ל לקט ישראל, גידי כרוך, הציג את סיפורו של ארגון לקט בעזרת המצגת, בכנסים חשובים ובינלאומיים כגון: change for Hungry בפילדלפיה, אודות אסטרטגיות אמריקאיות וישראליות לביטחון תזונתי, שיקום וצדק והכנס השנתי של Pact Policy Food Urban Milano אשר נערך אותה שנה בתל אביב.

אודות התהליך
לב הפרויקט עסק בהמחשה והנגשה של מבנה המודל העירוני של לקט. הצלחתו של המודל מבוססת על הגדרת תפקידים ברורים לכל קבוצת בעלי עניין בעיר: מתנדבים, תאגידים, מלונות, צבא ומשטרה, וגופים מוניציפליים שונים, כשלכולם מטרה אחת: הצלת מזון והעברתו לקבוצות נזקקות בעיר: גמלאים, נוער בסיכון, בתי תמחוי וכו׳. בתהליך העיצוב הקפדנו לנצל מקסימלית את יכולות התוכנה (Powerpoint) לייצור כלי המשרת את אופן הצגת הנתונים עם מסגרת הזמן שהוקצתה לנו. מטרה חשובה נוספת בפרויקט הייתה יצירת מסמך תבניתי המאפשר עבודה מכל מחשב בבעלות הארגון ועריכה ושימוש נוחים על ידי צוות הארגון כולו.